Privacy en Cookies

Jouw privacy is belangrijk. Met deze privacyverklaring informeren wij je over de bescherming van gegevens die OpenCompanies verzamelt en het doel waarvoor deze gegevens worden gebruikt.

Verzamelen van persoonsgegevens

Contactformulier

Indien u contactformulieren invult op de website om bijvoorbeeld informatie op te vragen over kredietinformatie, vraagt OpenCompanies BV (hierna te noemen “OpenCompanies”) u persoonlijke informatie zoals uw naam, bedrijf, e-mailadres en telefoonnummer. OpenCompanies gebruikt deze gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor deze zijn bestemd: om u de gevraagde service en informatie hierover te bieden. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld.

Bedrijfsinformatie

OpenCompanies verzamelt persoonsgegevens van personen die een beroep of bedrijf uitoefenen, alsmede van personen met een leidinggevende of bestuurlijke functie bij een bedrijf of overheidsinstelling. Deze persoonsgegevens betreffen: gegevens om een persoon te identificeren, contactgegevens, de functie, de bevoegdheid en gegevens aangaande betrokkenheid bij een financiële calamiteit.

De persoonsgegevens, al dan niet samengevat in een creditscore, kunnen worden verstrekt aan opdrachtgevers van OpenCompanies, ter ondersteuning van besluitvorming ten aanzien van kredietwaardigheid, solvabiliteit of integriteit van bestaande en toekomstige zakelijke of beroepsmatige relaties.

OpenCompanies maakt gebruik van een dienst van Graydon ten behoeve van het verzamelen van statistieken over het bezoek aan onze website. Graydon gebruikt deze gegevens in geanonimiseerde vorm om haar diensten verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Statistieken worden op geaggregeerd en bedrijfsniveau gerapporteerd, niet op het niveau van de individuele bezoeker. De persoonsgegevens die worden verwerkt omvatten de informatie die de browser van de gebruiker standaard met het zogenoemde http-request meezendt (waaronder het IP-adres), ook Graydon ontvangt deze informatie. Daarnaast worden domeinnamen, bedrijfsnamen en bedrijfscontactgegevens verwerkt.

Informatieveiligheid

Beveiligingsmaatregelen omtrent persoonsgegevens

OpenCompanies vindt de bescherming van de privacy en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie belangrijk, en zorgt daarom voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik en iedere vorm van onrechtmatige verwerking.

OpenCompanies houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en heeft de verwerking van deze persoonsgegevens gemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigen van uw persoonlijke gegevens

OpenCompanies spant zich in om uw persoonlijke informatie juist en actueel te houden. U kunt OpenCompanies verzoeken inzage te geven in de over u door OpenCompanies bewaarde persoonsgegevens. Indien de gegevens onjuistheden bevatten, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel anderszins in strijd zijn met een wettelijk voorschrift, kunt u OpenCompanies verzoeken om deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen. Verzoeken dienen, vergezeld met een getekende kopie van uw identiteitsbewijs (waarbij Burgerservicenummer en foto zijn afgeplakt) gezonden worden naar OpenCompanies, per e-mail [email protected] of per post OpenCompanies B.V., T.a.v. Service, Hullenbergweg 270, 1101 BV Amsterdam ZO.  

OpenCompanies hanteert strikte veiligheidsmaatregelen om zeker te stellen dat alleen bevoegden namens uw bedrijf de mogelijkheid hebben om uw persoonlijke gegevens aan te passen.

Cookies

OpenCompanies gebruikt cookies op de website. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die een webserver, bij een bezoek aan een website, op uw computer of ander draagbaar device plaatst. Er zijn verschillende soorten cookies. OpenCompanies plaatst cookies, om u in staat te stellen gebruik te maken van de website en de daarop geboden functionaliteiten. Deze cookies zijn strikt noodzakelijk als u van onze website of een bepaalde functionaliteit gebruik wilt maken (essentiële cookies). Ook kan OpenCompanies cookies gebruiken om de gebruiksvriendelijkheid van de website te bevorderen (analytical cookies). Daarnaast kan OpenCompanies gebruik maken van cookies die u tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen en bijhouden welke internetpagina's u bezoekt (tracking cookies). Tot slot kan OpenCompanies cookies toepassen om het gebruik van de website, producten, diensten en marketingstrategieën te verbeteren (performance cookies). Met deze cookies worden geen persoonsgegevens van de website gebruiker verzameld.

U kunt cookies blokkeren of verwijderen via uw browserinstellingen. Als u cookies via uw browser blokkeert of verwijdert, kan dit ook de essentiële en performance cookies raken. Hierdoor is het mogelijk dat u de website of website onderdelen niet meer kunt bezoeken. Dit kan de gebruiksvriendelijkheid van de website aantasten. De mededeling over het gebruik van cookies blijft bijvoorbeeld verschijnen. U kunt uw browserinstellingen ook zodanig instellen dat u gewaarschuwd wordt zodra er cookies worden geplaatst.

Voor een algemene uitleg over het blokkeren of verwijderen van cookies verwijst OpenCompanies u graag naar de website van de Consumentenbond of andere consumentenorganisaties.

OpenCompanies kan haar cookiebeleid wijzigen. 

Contact

Heeft u vragen over deze privacy- en cookiesverklaring of opmerkingen over de manier waarop er met persoonlijke informatie wordt omgegaan? Mail dan naar [email protected] OpenCompanies zal uw vraag of klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.