Voorwaarden & Disclaimer

Door deze website te gebruiken stemt de gebruiker in met deze disclaimer

De informatie die u op deze website vindt, is slechts gepubliceerd om u een indruk te geven van onze dienstverlening. OpenCompanies BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze website.

De intellectuele eigendomsrechten op deze website berusten bij OpenCompanies BV, tenzij anders aangegeven. Met uitzondering van het delen van informatie via de deelfunctionaliteit op het platform is het verboden het materiaal op deze website (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of om niet dan wel tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

Algemene Voorwaarden

Bent u op zoek naar de algemene voorwaarden passende bij het product dat u gebruikt bij OpenCompanies. Via onderstaande links kunt u uw voorwaarden vinden.

Ik ben klant geworden voor 1 mei 2016

Ik ben klant geworden na 1 mei 2016

Ik ben een Pro klant (sinds juni 2017)